Specjalizacje

COVID-19

Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie na pomoc prawną w dobie COVID-19, nasza kancelaria jest gotowa pomagać przedsiębiorcom.

W ramach tego projektu nasi eksperci zapewnią bieżącą pomoc prawną dla przedsiębiorców, podmiotów publicznych oraz osób fizycznych.

Udzielimy porad prawnych, sporządzimy projekty pism, przygotujemy opinie prawne, opracujemy projekty aktów prawnych, podejmiemy się reprezentacji.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w związku ze skutkami rozprzestrzeniającego się koronawirusa, to zachęcamy do kontaktu z kancelarią za pomocą adresu e-mail: office@klrp.pl

Zapewnimy bieżącą pomoc i obsługę prawna dla przedsiębiorców, osób fizycznych oraz podmiotów publicznych w zakresie stosowania obowiązującego prawa, w tym w szczególności:

  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym w szczególności wyjaśnimy, jakie uprawnienia i obowiązki przysługują pracodawcom i pracownikom,; o jakie świadczenia można się ubiegać; w jaki sposób stosować przepisy pracy itp.);
  • prawa zobowiązań (w tym w szczególności udzielimy wsparcia prawnego w zakresie: sposobu wykonywania umów; wywiązywania się z kontraktów; zmiany postanowień umów; dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; ustalenia prawa do odszkodowania; renegocjacji postanowień umów; rozwiązania stosunków umownych; rozłożenia zobowiązań na raty; uzyskania prolongaty spłat itp.)
  • prawa podatkowego
  • prawa karnego
  • prawa zamówień publicznych
  • prawa upadłościowego i naprawczego
  • prawa administracyjnego
  • prawa procesowego (postępowania cywilnego, postępowania karnego i postępowania administracyjnego).

Skontaktuj się z naszymi prawnikami już dziś i umów się na spotkanie.